Specify to Generate

Gender:

Nord Name Generator(Fantasy) Refresh

30 names generated by default each time, the first 15 names are female, the left 15 names are male.

 • Gesni Cloud-Pommel(male)
 • Tysjolfr Stone-Blood(male)
 • Ernageth Frozen-Fur(female)
 • Terrch Hairy-Chucker(male)
 • Jalay Head-Mug(female)
 • Herri Soul-Killed(female)
 • Mabjor Oaken-Swords(female)
 • Bodone Salt-Scourge(female)
 • Bjadfwiil Blue-Legs(male)
 • Thonir Night-Gobler(male)
 • Voristen the Ebonhand(female)
 • Herta the Unfaithful(female)
 • Matlhild Singer(female)
 • Aldsa Harrier(female)
 • Uthsel Crow(female)
 • Maner Ironhand(male)
 • Nelkollod the Helmbolg(male)
 • Ernte the Feeble(female)
 • Orlaver the Old(female)
 • Sisling the Broken(female)
 • Thrynjar Sororkessen(male)
 • Grajorn Sararikssen(male)
 • Ingrirek Argansdottir(female)
 • Fareing Herervonson(male)
 • Mjogird Harehrdottir(female)
 • Audmrik Hahrorkeson(male)
 • Throwellyn Engmensvessen(male)
 • Belstus Alansen(male)
 • Susagja Hahrarmesdottir(female)
 • Rakeone Fanrarsdottir(female)