Specify to Generate

Quantity

Gender:

Russian Name GeneratorRefresh

Russian Name Generator - you can generate 30 random Russian names. In legal documents, the surname is usually written first, then the first name and then a patronymic name, which is a name based on the father's name. Many names have a short version used as a nickname(nickname in bracket).

 • Utterklo Filipp (Filya) (male)
 • Shashlova Varvara (Varya) (female)
 • Shishkina Anna (Anya) (female)
 • Tamarkina Vera (Verochka) (female)
 • Lukashenko Aleksei (Alyosha) (male)
 • Stepanov Yefrem (male)
 • Yumatova Karolina (female)
 • Kartashova Albina (female)
 • Chichkanov Fyodor (Fedya) (male)
 • Lagransky Bogomil (male)
 • Emskikh Eduard (male)
 • Usachyova Raina (female)
 • Korzhakova Aksinya (female)
 • Letova Lidia (Lida) (female)
 • Ikashev Boris (Borya) (male)
 • Fonvizina Zinaida (Zina) (female)
 • Stepankova Alisa (female)
 • Toporkova Elena (Lena) (female)
 • Goncharova Marina (Marusya) (female)
 • Belomestina Snezana (female)
 • Cherkashin Roman (Roma) (male)
 • Zuykov Samuil (male)
 • Petrukhin Sergey (Seryozha) (male)
 • Yezhov Yakov (Yasha) (male)
 • Dyomin Mstislav (male)
 • Ikasheva Ruslana (female)
 • Surnina Yevfrosinya (female)
 • Turbin Artemiy (male)
 • Uglitskaya Violetta (female)
 • Yerokhina Yeva (female)