Specify to Generate

Quantity

Gender:

Russian Name GeneratorRefresh

Russian Name Generator - you can generate 30 random Russian names. In legal documents, the surname is usually written first, then the first name and then a patronymic name, which is a name based on the father's name. Many names have a short version used as a nickname(nickname in bracket).

 • Yakimova Inna (Innushka) (female)
 • Zhukov Valentin (Valya) (male)
 • Assonov Gerasim (male)
 • Kashkanova Amalia (female)
 • Sochinsky Georgiy (Jora) (male)
 • Bogomolova Yuliya (Yulia) (female)
 • Shustelyov Gennadiy (Gena) (male)
 • Sonina Karolina (female)
 • Yefimova Lyubov (Lyuba) (female)
 • Tolkachyov Mikhail (Misha) (male)
 • Silvestrov Yevgeniy (Zhenya) (male)
 • Tatarintsev Milorad (male)
 • Snegiryov Pyotr (Petya) (male)
 • Sayankov Demian (male)
 • Tankov Tikhon (Tisha) (male)
 • Sayankova Praskovya (female)
 • Koryavova Madgalina (female)
 • Eristov Yulian (male)
 • Paskhin Iyeremey (male)
 • Malinin Miloslav (male)
 • Kudryavtsev Aleksandr (Sasha) (male)
 • Bondarchuk Porfiriy (male)
 • Kryukov Mstislav (male)
 • Ankudinova Tatiana (Tanya) (female)
 • Staroverova Elisaveta (Lisa) (female)
 • Reznikova Avdotya (Dunya) (female)
 • Ovechkina Marfa (female)
 • Koshkov Maksimilian (male)
 • Yashkina Emma (female)
 • Yershov Ivan (Vanya) (male)